post

ภาพกิจกรรม Module 4 Modern Compensation

รวมภาพกิจกรรม
Module 4 Salary & Payroll
มองโลกใหม่ ให้ไกลไปกว่างาน Payroll

post

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit

ภาพกิจกรรม HR School Module 2 ครบเครื่องเรื่อง Recruit (6 ขั้นตอน 15 กิจกรรม KPI ในงาน Recruit)

post

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน (ภาคปฎิบัติ) 7 สิทธิประโยชน์ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

post

HR School : หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

HR School โดยอาจารย์ออมทรัพย์ บุตรแก้ว ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ นำเสนอโปรแกรมทอง หลักสูตรเปลี่ยน HR มือใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ (ง่าย ๆ ไม่ยาก ไม่เยอะ)

post

ปฏิทินวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2563

ปฏิทินวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2563 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

post

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

post

เชิญสมาชิกร่วมสัมมนาจร 7-8 ธ.ค. ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จัดสัมมนาจรเพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

post

งานสัมมนาเดือนกันยายน 2561 “พี่สอนน้องบอกต่อประสบการณ์งาน HR”

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จะจัดสัมมนาเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวิชาชีพบริหารงานบุคคล หัวข้อ “พี่สอนน้องบอกต่อประสบการณ์งาน HR” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเทล