post

เสวนาทบทวนแก้ไขข้อบังคับการทำงาน (ภาคปฎิบัติ) 7 สิทธิประโยชน์ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ร่วมด้วยช่วยกันมองต่างมุม และแชร์ประสบการณ์ความรู้ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ