post

เชิญสมาชิกร่วมสัมมนาจร 7-8 ธ.ค. ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก

ชมรมบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จัดสัมมนาจรเพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (2 วัน 1 คืน) ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท นครนายก โดยมีหัวข้อการสัมมนาจรดังต่อไปนี้

 1. Proactive ER Strategy
 2. BCB (Business Continuity Plan)
 3. Update พรบ. คุ้มครองแรงงาน และ พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างสถานการณ์ล่าสุด
 4. กิจกรรม Walk Rally เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายคน HR
 5. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหา กับกูรูด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อัตราค่าสัมมนา : สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต่ออายุปี 2561 หรือผู้ติดตาม ชำระในอัตราท่านละ 1,000 บาท

หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ทาง

E-mail : warong@seksun.co.th, natcharikan_hr@fptthai.co.th, jiraprapa_hr@fptthai.co.th

post

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงแรงงาน เผยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ ตึกรัฐสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … พร้อมตั้งกรรมธิการพิจารณาร่างให้เสร็จภายใน 30 วัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการรวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

post

งานสัมมนาเดือนกันยายน 2561 “พี่สอนน้องบอกต่อประสบการณ์งาน HR”

กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ (RPG) จะจัดสัมมนาเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวิชาชีพบริหารงานบุคคล หัวข้อ พี่สอนน้องบอกต่อประสบการณ์งาน HR”  ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 16.30 น. ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเทล บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์โดยวิทยากรอาวุโสผู้คร่ำหวอดในวงการ HR
·       พี่บงกช   แจ่มทวี                  อดีตผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เคฮินเทอร์มอลเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
·       พี่ขวัญใจ   พันธุมจินดา         ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
·       พี่สมพงษ์   ไกรกิจราษฎร์      อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
·       พี่วรงค์    ชุ่มชวย                  ผู้จัดการฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

อัตราค่าสัมมนา :
สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต่ออายุปี 2561 แล้ว ฟรี 1 ที่นั่ง กรณีเข้าร่วมเกิน 1 ท่าน ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
บุคคลทั่วไปชำระท่านละ 1,000 บาท หรือประสงค์จะสมัครสมาชิกในอัตรา 1,500 บาท 

หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ทาง RPG 12 Sep 2018 E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th

post

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมการนิคมโรจนะ ประตู A

ในหัวข้อต่อไปนี้

 • 1. แนวโน้มปัญหาแรงงาน และข้อเรียกร้องปลายปี 2561 โดย…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • 2. วิเคราะห์เจาะลึกข้อเรียกร้องที่น่าสนใจล่าสุด เช่น
  2.1 ปรับค่าจ้างและการจ่ายโบนัสใช่หรือไม่
  2.2 ประเด็นใดบ้างที่ทำให้การเจรจายืดเยื้อ
  2.3 ศึกษาจากแนวคิดเจ้าของเคสกรณีศึกษาตัวจริง โดย…ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก 3 บริษัทที่เกิดขึ้นจริง
 • 3. กฎหมายและแนวทางปฎิบัติ กรณีให้นายจ้างหักเงินกู้ยืม กยศ. โดย…คุณสมชาย นิยมค้า ที่ปรึกษาชมรม
 • 4. ถาม-ตอบ สาระพันปัญหาท้ายชั่วโมง

ส่งแบบตอบรับ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิรประภา วังผา E-mail : jiraprapa_hr@fptthai.co.th เบอร์โทร 035-226-432-8 ต่อ 220 หรือ คุณวรงค์ ชุ่มชวย E-mail : warong@seksun.co.th , natcharikan_hr@fptthai.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ RPG Training – Jun ‘2018

post

สรุปผลสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมความรู้ให้แก่สมาชิก RPG ประจำปี 2561

สรุปผลสำรวจ ความต้องการในการจัดกิจกรรม และตารางสรุปหลักสูตรอบรม ประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจหลักสูตรอบรมประจำปี 2561

 • ผลการสำรวจรูปแบบการฝึกอบรมประจำปี 2561

ตารางสรุปหลักสูตรอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะ ประจำปี 2561

post

เสวนาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สวัสดีค่ะ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 – 16:30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคลโรจนะมีกำหนดจัดเสวนา ในหัวข้อ  “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้? ใครเสีย?” โดยท่านอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น และดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สมชาย นิยมค้า งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บางกอกกลาสโรจนะ ท่านสมาชิกและผู้สนใจสามารถ download ใบสมัคร และจองที่นั่งได้ที่ jiraprapa_hr@fptthai.co.th หรือ warong@seksun.co.th นะคะ

ดาวน์โหลดใบสมัคร RPG seminar in February 2018 (19-Feb-18)

post

Thailand Salary Guide 2018

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2018 จัดทำโดย Adecco Group Thailand

https://www.adecco.co.th/salary-guide

Publish every year since 2007, Adecco Thailand Salary Guide is a comprehensive overview of updated salary information from 5 job categories across key sectors and industries. The figures and information included in this Guide are based on information obtained from Adecco experts who work with Adecco clients and candidates every day of the week throughout the year. Each salary range is derived from the demand of market in those respective positions of Adecco clients in a year and is varied from position to position. The figures shown are base salary excluding compensations and fringe benefits.

post

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง ฯ จะต้องรับเข้าทำงาน ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิก !